Główne trendy w IT na rok 2024

Rok 2023 w branży IT w dużej mierze był naznaczony przez dynamiczny rozwój narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wiele wskazuje na to, że będzie to również główny obszar rozwoju całego sektora w roku 2024. Jednak AI to niejedyny fascynujący obszar, który w nadchodzących latach będzie poddawany wielu interesującym zmianom i nieustannemu rozwojowi. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze trendy IT na rok 2024.

Kluczowe wyzwania przed branżą IT w nadchodzących latach

Rozwój technologiczny zawsze niesie ze sobą nowe możliwości, ale także wyzwania, którym należy stawić czoła. Imponujący rozwój sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia się maszynowego (ML) poskutkował pojawieniem się wielu przydatnych narzędzi, które pozwalają w przeciągu kilku minut ukończyć pracę, która jeszcze kilka lat temu zajęłaby co najmniej kilka dni. Wyzwaniem wynikającym z takiego stanu rzeczy jest jednak to, że wielu przedstawicieli branży IT nie może mieć pewności, że ich praca już niebawem nie zostanie całkowicie zastąpiona przez komputer.

Kolejnym ważnym wyzwaniem, które napędzać będzie dalszy rozwój całego sektora IT jest bezpieczeństwo danych. Cyberprzestępcy posługują się coraz bardziej podstępnymi narzędziami, które umożliwiają szybkie przechwycenie wrażliwych danych. Nie ulega wątpliwości, że w 2024 roku rozwijane będą nowoczesne zabezpieczenia, które pozwolą wzmocnić cyberbezpieczeństwo. Ostatnim z dużych wyzwań jest natomiast ekologia. Cała branża IT zużywa coraz więcej energii, co ma oczywiście związek ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Duże firmy z sektora IT powinny szukać rozwiązań, które pozwolą uczynić ich działalność bardziej ekologiczną.

Najważniejsze trendy w IT na rok 2024

Powyższe wyzwania będą wyznaczać kierunek trendów IT w roku 2024. Znajomość tych trendów jest bardzo istotna dla firm, które chcą budować i umacniać swoją pozycję w branży, jak również dla osób, które chcą lepiej wykonywać swoją pracę w sektorze IT. Poniżej omówimy kilka najważniejszych trendów, o których na pewno dużo usłyszymy w roku 2024:

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML)

Omówienie najważniejszych trendów w branży IT na rok 2024 należy rozpocząć właśnie od sztucznej inteligenci (AI) i uczenia maszynowego (ML). Poprzedni rok przyniósł bowiem spektakularne postępy w tej materii – swoje narzędzia wydały największe firmy, w tym również Google czy Microsoft. Do dyspozycji pozostają aplikacje pozwalające na tworzenie, przeredagowywanie i tłumaczenie tekstów, generowanie grafik, filmów i muzyki. Rok 2024 niewątpliwie upłynie pod znakiem kolejnych „wynalazków”, które mogą całkowicie odmienić branżę IT. Co na pewno będzie rozwijane?

  • programowanie aplikacji i stron internetowych przez AI,
  • inteligentne aplikacje zmieniające się pod kątem potrzeb użytkowników,
  • narzędzia, które pozwolą zidentyfikować treści generowane przez AI,
  • nowe zabezpieczenia udoskonalane poprzez uczenie maszynowe,
  • nowe aplikacje, które usprawnią i ułatwią wykonywanie wielu obowiązków.

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego to nie tylko nowe możliwości, ale również duże wyzwania. Branża IT jest narażona na masowe zwolnienia. Zagrożone są bowiem stanowiska: copywriterów, grafików, tłumaczy, programistów oraz innych osób świadczących swoje usługi w tym sektorze. Do tego dochodzi potrzeba wprowadzenia regulacji, które pozwoliłyby na lepszą ochronę praw autorskich – w końcu sztuczna inteligencja w procesie generowania bazuje głównie na tym, co już jest dostępne w sieci, a zatem na tekstach, zdjęciach i grafikach wykonanych wcześniej przez ludzi. Już teraz wiele stron internetowych wprowadza w kodzie źródłowym komendy, które mają na celu zablokowanie dostępu aplikacjom wykorzystującym AI.

Rozwój outsourcingu w branży IT

W nadchodzących latach będziemy również obserwować dalszy rozwój outsourcingu w sektorze usług IT. Firmy działające w tym sektorze dążą do zmniejszenia kosztów poprzez redukcję etatów. Zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów jest niezwykle kosztowne i tylko największe firmy mogą pozwolić sobie na stworzenie wielu miejsc pracy. Tymczasem mniejsze firmy chętnie wybiorą outsourcing, czyli zlecanie wykonywania określonych obowiązków zewnętrznemu podmiotowi, np. dużej firmie IT, która zatrudnia odpowiednich specjalistów. W wielu przypadkach okazuje się, że outsourcing w sektorze IT nie tylko obniża koszty, ale również poprawia wydajność.

Rozwój cyberbezpieczeństwo

W ostatnich latach nasiliła się liczba ataków cybernetycznych wykorzystujących metodę phishingu, jak również za pośrednictwem oprogramowania ransomware (okup za dostęp do plików). W roku 2024 firmy oraz instytucje działające w sektorze IT ponownie staną przed wyzwaniem wzmocnienia bezpieczeństwa danych. Kluczowe jest prawidłowe zdefiniowanie zagrożeń oraz opracowanie strategii, które pozwolą zminimalizować ryzyko.

W obszarze cyberbezpieczeństwa bardzo istotne będzie wykorzystanie nowych aplikacji IT oraz uczenia maszynowego. Już teraz dostępne są systemy, które doskonalą się same na podstawie własnych doświadczeń. Stale rozwijana będzie także technologia PET (Privacy-Enhancing Technologies), w której wzrost bezpieczeństwa odbywa się poprzez zminimalizowanie wykorzystania wrażliwych danych. W roku 2024 warto również dowiedzieć się więcej na temat takich zabezpieczeń, jak szyfrowanie homomorficzne czy też Zero Trust Security.

Koncentracja na ekologii

Jak już wspomnieliśmy, jednym z kluczowych wyzwań stojących przed branżą IT jest potrzeba uczynienia działalności bardziej ekologiczną oraz przyjazną dla środowiska naturalnego. Już teraz duże firmy kładą nacisk na rozwój zielonych technologii, które pozwoliłyby na zredukowanie zużycia energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł. Wiele firm inwestuje zatem w OZE (odnawialne źródła energii) oraz w energooszczędne technologie, które pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Przejawem proekologicznych działań jest także wzrost liczby pracowników wykonujących swoją pracę zdalnie, bez konieczności codziennego podróżowania do pracy.

Internet rzeczy (IoT)

Dynamiczny rozwój narzędzi AI przełoży się także na kolejne innowacyjne rozwiązania w koncepcji Internet of Things (IoT) czyli po prostu Internetu Rzeczy. Połączenie ze sobą wielu urządzeń przez Internet redukuje czas pracy, zapewnia lepszą integrację i pozwala podejmować wiele działań z jednego miejsca. Już teraz wiele firm wykorzystuje technologie oparte na IoT, aby zwiększyć produktywność, zredukować koszty, a także uzyskać lepszy wgląd w procesy zachodzące na różnych etapach produkcji. Z koncepcją IoT mamy do czynienia na co dzień, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Jako przykład warto wskazać chociażby inteligentne systemy sterowania ruchem drogowym, które regulują ruch w całym mieście, aby zapewnić sprawniejszą komunikację.

Technologia Blockchain

Na liście najważniejszych trendów IT w 2024 roku nie mogło zabraknąć technologii blockchain. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w świecie finansów. Technologia ta umożliwiła chociażby zwiększenie liczby transakcji realizowanych w tym samym czasie. Koncepcja Blockchain pozwala również na tworzenie zdecentralizowanych finansów (DeFi), czego przykładem jest możliwość korzystania z usług finansowych niepodlegających bankom. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również zdecentralizowane aplikacje (dApps), które pozwalają zwiększyć poziom zaufania i bezpieczeństwa użytkowników. W 2024 roku warto przyglądać się dalszemu rozwojowi obszaru związanego z tokenizacją aktywów. Pozwala to na przypisanie cyfrowych tokenów różnym aktywom, takim jak chociażby papiery wartościowe, drogocenne przedmioty, a nawet nieruchomości.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR/AR)

Rok 2024 niewątpliwie przyniesie kontynuację rozwoju wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Technologie te znajdują zastosowanie w kolejnych obszarach codziennego życia. Wielu deweloperów wykorzystuje tę technologię w celu zwiększania efektywności przy projektowaniu, tworzeniu i testowaniu nowych aplikacji. Po VR/AR sięgają także instytucje związane z edukacją. Pojawia się bowiem coraz więcej innowacyjnych platform, które umożliwiają szybką i efektywną naukę poprzez właściwą aktywizację i stymulowanie procesów zachodzących w mózgu. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość znajdują także ogromne zastosowanie w obszarze rozrywki.

Infrastruktura chmurowa

Współczesne aplikacje i narzędzia wymagają ogromnej mocy obliczeniowej, której nie posiada większość komputerów osobistych. Oznacza to, że jedynym sposobem udostępnienia takich aplikacji większej grupie ludzi jest infrastruktura chmurowa. Warto bowiem pamiętać, że technologia chmury umożliwia nie tylko przechowywanie danych, ale również udostępnianie mocy obliczeniowej. W dużej mierze bazują na tym właśnie innowacyjne aplikacje AI. Przyjmuje się, że w roku 2024 już 4 na 5 firm będą korzystać z usług chmurowych świadczonych przez więcej, niż jednego dostawcę.

Branża IT w 2024 roku – podsumowanie

Możemy śmiało zakładać, że rok 2024 będzie kontynuacją imponującego rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Pojawi się wiele innowacyjnych aplikacji i narzędzi, które pozwolą łatwo, szybko i wygodnie realizować zadania, na które dawniej przeznaczano wiele dni. AI oraz ML zostaną wykorzystane także do tego, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo i wynaleźć skuteczne metody radzenia sobie z najpopularniejszymi rodzajami ataków.

Duży wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową oznacza konieczność dalszego rozwoju infrastruktury chmurowej. Tylko w ten sposób użytkownicy na całym świecie będą mogli korzystać z aplikacji, które wymagają ogromnych ilości mocy obliczeniowej, przekraczających możliwości zwykłych komputerów osobistych. Z innowacyjnych rozwiązań warto obserwować dalszy rozwój technologii Blockchain oraz prace nad dalszą implementacją koncepcji Internet of Things (IoT). Rozwój technologiczny trzeba będzie jednak połączyć z działaniami proekologicznymi, których celem będzie zmniejszenie szkodliwości sektora IT dla środowiska naturalnego.