Kluczowe kroki do utrzymania bezpieczeństwa danych w firmie

Intensywny rozwój technologii teleinformatycznych sprawił, że przed przedsiębiorcami pojawiły się zupełnie nowe wyzwania. Obecnie niemal każda firma dba o zbudowanie stabilnej pozycji w sieci, a ilość danych przetwarzanych przez strony internetowe i aplikacje mobilne niekiedy bywa naprawdę imponująca. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, przed przedsiębiorcami stają więc dodatkowe wyzwania – skuteczne zabezpieczenie danych.

Jak zadbać o utrzymanie bezpieczeństwa danych w firmie? Sprawdź, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uchronić gromadzone dane przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, a nawet kradzieżą.

Analiza ryzyka – podstawa dla zapewnienia bezpieczeństwa danych

Jeszcze przed wdrożeniem rozwiązań, wspierających utrzymanie bezpieczeństwa w sieci, należy starannie zweryfikować obszary, wymagające szczególnej ochrony. Odpowiednio przeprowadzona analiza ryzyka pozwala zdefiniować potencjalne zagrożenia, wskazując słabe strony dotychczas stosowanego systemu.

Dla zwiększenia skuteczności, analiza ryzyka powinna się skupiać w szczególności na takich obszarach, jak:

  • błędy ludzkie,
  • awarie systemów,
  • czynniki zewnętrzne, w tym klęski naturalne,
  • cyberataki.

Uwzględnienie wszystkich tych czynników pozwoli ze znacznie większą skutecznością określić priorytety w zakresie bezpieczeństwa danych, stanowiąc swego rodzaju drogowskazy, dla dalszego postępowania.

Co ważne, chcąc zwiększyć skuteczność prowadzonej analizy, warto jeszcze przed przystąpieniem do badania określić dane wrażliwe i dane krytyczne, które wymagają szczególnego zabezpieczenia. Jest to istotne, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, gromadzących duże ilości danych – nie każdy rodzaj danych wymaga szczególnego zabezpieczenia.

Ważne polityki i procedury w dziedzinie bezpieczeństwa

Znając już słabe punkty dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych, można przejść do kolejnego etapu, jakim jest wdrożenie odpowiednich i przede wszystkim skutecznych procedur dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Na tym etapie niezwykle istotne okazuje się określenie reguł dostępu do danych. Skutecznym rozwiązaniem, wspierającym zapewnienie bezpieczeństwa danych jest udzielanie minimalnych dostępów i uprawnień, wymaganych na danym stanowisku pracy. Taka polityka ma szczególne znaczenie wówczas, gdy mamy do czynienia z danymi wrażliwymi i krytycznymi, których wyciek może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy.

W polityce bezpieczeństwa warto ująć zapis, dotyczący możliwości bieżącego monitorowania aktywności na danych. Ciągłe monitorowanie zachowania użytkowników pozwoli znacząco zredukować ryzyko nieuprawnionego dostępu bądź przetwarzania danych, znacząco poprawiając ich bezpieczeństwo.

Warto przy tym podkreślić, że samo ustalenie polityk i procedur w dziedzinie bezpieczeństwa danych to za mało. Dla skuteczności tego działania niezbędne jest odpowiednie wdrożenie zaplanowanych rozwiązań oraz staranne przeszkolenie zatrudnionych pracowników.

Wybieraj świadomie bezpieczne oprogramowanie

Planując swoją obecność w sieci, firmy powinny zdawać sobie sprawę z faktu, że każda strona internetowa i aplikacja mobilna, która przetwarza dane należące do firmy, powinna zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Aby uniknąć trudności, związanych z zapewnieniem bezpiecznego oprogramowania można zdecydować się na zastosowanie rozwiązania lokalnego, w którym firma uzyskuje dostęp wyłącznie do podstawowego intranetu. Takie rozwiązanie pozwala przekierować całość odpowiedzialności za bezpieczeństwo przetwarzanych danych administratorowi wewnętrznego systemu.

Ciekawą propozycją, pozwalającą na zapewnienie bezpieczeństwa danych jest również outsourcing usług związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych w chmurze publicznej. Tego typu wariant nie tylko pozwala znacząco zmniejszyć koszty związane z obsługą infrastruktury firmowej, ale dodatkowo pozwala przenieść pełną odpowiedzialność za realizację standardów bezpieczeństwa na dostawcę.

Dodatkowe zabezpieczenia technologiczne

Skutecznym sposobem na poprawę bezpieczeństwa przetwarzanych danych jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie aktualnych wersji systemów antywirusowych, firewalli, programów stosowanych do szyfrowania danych, zarówno tych przechowywanych, jak i przesyłanych, a także oprogramowania do wykrywania intruzów.

Wszystkie te systemy stosowane jednocześnie pozwolą znacząco zredukować ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych, sprawiając, że te będą bardziej odporne na coraz nowsze zagrożenia.

Obecnie niemal każde przedsiębiorstwo gromadzi i przetwarza dane w sieci. O ile część z nich nie ma związku z szeroko pojętą tajemnicą przedsiębiorstwa i nie wymaga szczególnego zabezpieczenia, tak niektóre dane, w szczególności te wrażliwe i krytyczne, wymagają zapewnienia odpowiedniej ochrony. Stosując się do wyżej wskazanych kroków, można znacząco zmniejszyć ryzyko wycieku lub kradzieży danych. Warto o tym pamiętać, podkreślając swoją obecność w sieci, ponieważ nawet niewielka utrata istotnych danych może znacząco osłabić pozycję przedsiębiorstwa na rynku, a także wpłynąć negatywnie, na budowany latami wizerunek firmy.